نویسنده = �������������� ����������
طراحی مدل مدیریت جنگ روانی در سازمان‌های ورزشی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 فروردین 1401

مصطفی مرتضوی؛ قدرت الله باقری راغب؛ علی صابری