نویسنده = ������������������ ������������������
طراحی مدل فرصت‌ها و چالش‌های استفاده از بازاریابی چریکی در ورزش ایران همراه با راهکارهای پیشنهادی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 آذر 1400

عبدالمجید دوراندیش؛ سید محمد علی میرحسینی؛ احمد ترک فر