نویسنده = ������ ������ ��������
ارائه مدل ساختاری صفات شخصیتی و قصد خرید مصرف‌کنندۀ ورزشی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 تیر 1400

زینب نقی لو؛ فرشته کتبی؛ مجید نامور