نویسنده = ������ �������� �������������� ������������
مدلسازی جذب حامیان مالی در ورزش قهرمانی هندبال کشور

دوره 13، شماره 4، بهمن 1400، صفحه 1107-1126

ماهنوش رضا زاده بروجنی؛ ناهید اتقیا