نویسنده = ������ ������������������ ������������ ������
بررسی عوامل مؤثر بر نگرش و قصد خرید کفش ورزشی تقلبی

دوره 9، شماره 4، اسفند 1396، صفحه 741-762

علیرضا ذاکریان؛ سیدفضل اله قدس میرحیدری؛ همیلا تکلی