نویسنده = قدس میرحیدری، سیدفضل اله
تعداد مقالات: 1
1. بررسی عوامل مؤثر بر نگرش و قصد خرید کفش ورزشی تقلبی

دوره 9، شماره 4، زمستان 1396، صفحه 741-762

علیرضا ذاکریان؛ سیدفضل اله قدس میرحیدری؛ همیلا تکلی