نویسنده = معینی، حسین
تعداد مقالات: 1
1. تحلیل سبک‌های زندگی ورزشکاران نخبة ایرانی

دوره 12، شماره 3، پاییز 1399، صفحه 621-642

احسان محمدی ترکمانی؛ حسین معینی؛ قدرت اله باقری؛ حسن زارعی متین؛ حسین خنیفر