نویسنده = حاجی غیاثیان، فهیمه
تعداد مقالات: 2
1. تجربه، نیاز و نگرش مربیان فوتبال نسبت به رایانه

دوره 11، شماره 1، بهار 1398، صفحه 77-87

فهیمه حاجی غیاثیان؛ آرمین فعال؛ وحید ذوالاکتاف


2. رابطۀ اعتماد سازمانی و مؤلفه‌های آن با خلاقیت در ادارات ورزش و جوانان: مطالعۀ موردی استان اردبیل

دوره 10، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 647-660

آرمین فعال؛ ابراهیم علی دوست قهفرخی؛ فهیمه حاجی غیاثیان