نویسنده = �������������� ������������
بررسی کارآیی هیئت‌های ورزشی استان قم و ارتباط آن با منابع ورودی و خروجی‌

دوره 11، شماره 1، فروردین 1398، صفحه 45-58

ابوالفضل فراهانی؛ محمد علیمردانی؛ حمداله الیاسی