نویسنده = نقی پور گیوی، بهنام
تعداد مقالات: 2
1. مدل ارتباطی ادراک از موفقیت تیم های ملی ورزشی ایران با انسجام اسلامی و هویت ملی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 خرداد 1400

بهنام نقی پور گیوی؛ امیرحسین منظمی؛ سید محسن اسلامی شهر بابکی


2. طراحی مدل معادلات ساختاری هویت منطقه ای و هویت ملی در هواداران تیم های ملی والیبال

دوره 11، شماره 3، پاییز 1398، صفحه 597-609

امیرحسین منظمی؛ عباس نظریان مادوانی؛ بهنام نقی پور گیوی