نویسنده = ���������� ��������
طراحی و تدوین منشور مسئولیت اجتماعی سازمان‌های ورزشی جمهوری اسلامی ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 اسفند 1400

طیبه زرگر؛ استون رین


کووید-19 و چالش‌های اقتصادی پیش روی مربیان زن

دوره 13، شماره 4، بهمن 1400، صفحه 1419-1443

طیبه زرگر؛ حسین زارعیان؛ پدیده بلوری زاده