نویسنده = �������������������� ��������
بررسی کارآیی هیئت‌های ورزشی استان قم و ارتباط آن با منابع ورودی و خروجی‌

دوره 11، شماره 1، فروردین 1398، صفحه 45-58

ابوالفضل فراهانی؛ محمد علیمردانی؛ حمداله الیاسی


مقایسۀ ادراک والدین، دانش‌آموزان، معلمان و مدیران نسبت به جایگاه درس تربیت بدنی در مدارس

دوره 9، شماره 1، خرداد 1396، صفحه 37-54

کیانوش شجیع؛ ابوالفضل فراهانی؛ محمد علیمردانی