نویسنده = حسن بحرالعلوم
تأثیر حمایت اجتماعی و تعارض کار - خانواده بر عملکرد شغلی کارکنان ادارات ورزش و جوانان استان کرمان

دوره 12، شماره 1، فروردین 1399، صفحه 181-200

رقیه سالاری اسکر؛ حسن بحرالعلوم؛ نسرین بیگلری


مدلسازی معادلات ساختاری ارتباط مدیریت استعداد و سرمایۀ اجتماعی با تعهد سازمانی کارکنان ادارات ورزش و جوانان استان کرمان

دوره 10، شماره 4، دی 1397، صفحه 687-702

نسرین بیگلری؛ حسن بحرالعلوم؛ ناهید داروغه عارفی


بررسی مدل تعهد ورزشی بانوان شرکت‌کننده در فعالیت‌های ورزشی

دوره 7، شماره 2، خرداد 1394، صفحه 293-307

الهه حسینی؛ حسن بحرالعلوم؛ سید رضا حسینی نیا