نویسنده = �������������� ��������������
استراتژی‌های بازیگران کلیدی ورزش دانشگاهی ایران در مسأله پاندمی کووید-19 با روش مک‌تور

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 شهریور 1400

محمدحسن فردوسی؛ جواد شهولی کوه شوری