نویسنده = سجادی، نصرالله
تعداد مقالات: 2
1. بررسی اولویت ها و راهکارهای پیشرفت ورزش قهرمانی جودوی کشور

دوره 6، شماره 2، تابستان 1393، صفحه 231-246

ابراهیم علی دوست قهفرخی؛ سید نصرالله سجادی؛ احمد محمودی؛ وحید ساعتچیان


2. تحلیل عوامل و سنجش مدیریت آشوب‌گونه در سازمان تربیت‌بدنی جمهوری اسلامی ایران بر اساس الگوی نظریۀ آشوب

دوره 6، شماره 1، بهار 1393، صفحه 19-38

زهراسادات میرزازاده؛ محمود گودرزی؛ نصرالله سجادی؛ حسن اسدی