نویسنده = ���������������� ��������������
تبیین وضعیت امنیت زیرساخت های ورزشگاه های فوتبال ایران با تاکید بر فناوری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 بهمن 1400

توحید ابدالی؛ محمدرضا اسمعیلی؛ زینت نیک آیین


تبیین وضعیت امنیت ورزشگاه‌های فوتبال ایران با تأکید بر نقش عوامل برگزاری مسابقات

دوره 13، شماره 3، آبان 1400، صفحه 979-1000

توحید ابدالی؛ محمدرضا اسمعیلی؛ زینت نیک آیین


ارزیابی شاخص‌های استاندارد و ایمنی در باشگاه‌های بدنسازی شهر تهران

دوره 8، شماره 5، دی 1395، صفحه 741-752

الهه گلابی؛ محمدرضا اسمعیلی؛ فرزاد غفوری


بررسی رابطۀ سرمایۀ اجتماعی و تحلیل‌رفتگی شغلی معلمان تربیت بدنی استان گیلان

دوره 6، شماره 3، آبان 1393، صفحه 443-458

محمدرضا ارقند؛ محمدرضا اسمعیلی؛ شعله خداداد کاشی