نویسنده = �������������� ��������
رویکرد مدیران ارشد ورزشی در اجرای نظام برنامه ریزی و مدیریت جانشین پروری

دوره 14، شماره 1، اردیبهشت 1401

فریده ایزدی شهنانی؛ جواد شهلایی؛ حبیب هنری


پایش چالش‌های راهبردی ناشی از پاندمی کووید-19 در فدراسیون‌های ورزشی

دوره 13، شماره 3، آبان 1400، صفحه 1047-1069

جواد شهلایی؛ غلامرضا شعبانی بهار؛ فرزاد غفوری؛ فرزانه مظلومی سوینی


کاوش عوامل زمینه‌ای و مداخله‌گر بروز فساد در صنعت فوتبال ایران

دوره 10، شماره 4، دی 1397، صفحه 661-685

احمد محمودی؛ حبیب هنری؛ جلیل یونسی؛ جواد شهلائی باقری