نویسنده = مرادی چالشتری، جواد
تعداد مقالات: 2
1. رابطۀ هوش هیجانی با سبک‌های مدیریت تعارض مربیان کاراتۀ فعال استان صفهان

دوره 7، شماره 4، پاییز 1394، صفحه 547-557

محمود جمالی گله؛ ناهیده جباری؛ جواد مرادی چالشتری


2. بررسی موانع اقتصادی اثرگذار بر جذب سرمایه گذاری خارجی در صنعت فوتبال جمهوری اسلامی ایران

دوره 5، شماره 2، تابستان 1392، صفحه 129-147

جواد مرادی چالشتری؛ محمدرضا مرادی؛ سهیلا نوروزیان قهفرخی؛ اکرم جعفری