نویسنده = ���������������� ������ �������� ����������
روند تعادل رقابتی لیگ برتر فوتبال ایران از سال 1374 تا 1389

دوره 4، شماره 13، مرداد 1391، صفحه 65-79

بهرام یوسفی؛ سعید صادقی بروجردی؛ سید صلاح الدین نقشبندی