نویسنده = �������������� ����������
رابطه سبک زندگی و رضایت زناشویی در ورزشکاران و مقایسه آن با افراد عادی

دوره 2، شماره 5، تیر 1389، صفحه 73-159

نفسیه الماسی؛ محمد خبیری؛ ابوالفضل فراهانی؛ رسول حمایت طلب