نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد مدیریت ورزشی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

2 دکتری تخصصی مدیریت ورزشی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

3 کارشناس ارشد مدیریت ورزشی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

10.22059/jsm.2023.349621.3039

چکیده

هدف از پژوهش حاضر شناسایی موانع دوچرخه سواری بانوان از منظر فقه اسلامی و صاحب نظران حوزه ورزش بود. روش پژوهش کیفی بود که با راهبرد زمینه‌یابی- اکتشافی انجام شد. بدین منظور با 24 نفر از از صاحب‌نظران به‌صورت هدف‌مند و با استفاده از مصاحبه‌های عمیق و نیمه‌ساختارمند اشباع نظری حاصل شد. داده‌ها با استفاده از رویکرد اکتشافی از طریق فرآیند شناسه‌گذاری و تحلیل آن با استفاده از نرم‌افزار کیفی مکس کیودی‌ای انجام شد. نتایج پژوهش در بخش موانع دوچرخه‌سواری از منظر فقه اسلامی شامل دو مقوله 1. احکام ثانویه که خود شامل دو مقوله فرعی (شرایط عرفی جامعه و فرهنگ جامعه) و 2. فقه که شامل مقوله فرعی (استفاعات فردی) بود. نتایج پژوهش از نظر متخصصین علوم ورزشی شش مفهوم بود که شامل (عوامل کالبدی، امنیت، سازمانی، عوامل نرم افزاری، قوانین و آیین نامه، فرهنگی – اجتماعی) بود. نتایج این پژوهش حاکی از آن است که دوچرخه سواری بانوان از منظر اسلام و فقه فی نفسه مشکلی ندارد و با توجه به آثاری که به دنبال دارد علما با عناوین ثانویه این استفتائات را برای دوچرخه سواری بانوان مطرح کرده‌اند. بنابراین پیشنهاد می‌شود پارک‌های مخصوص برای دوچرخه سواری بانوان و یا دوچرخه‌های کاوردار جهت پوشاندن حجم بدن بانوان طراحی شود. به‌علاوه سازمان های ذیصلاح از جمله مجلس شورای اسلامی، شهرداری و وزارت ورزش و جوانان بودجه‌بندی لازم جهت احداث پارک‌ها و فضاهای مخصوص بانوان را لحاظ نمایند. همچنین با تشکیل تیمی از مهندسین و کارشناسان فقه به طراحی و تولید دوچرخه‌هایی که دارای کاورهستند بپردازند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Identifying Obstacles to Women Cycling from the Perspective of Islamic Jurisprudence and Sport Experts

نویسندگان [English]

  • Nafiseh Kheyri 1
  • sahar pirjamadi 2
  • Maryam Aziziani 3
  • مهری Mehri 3

1 Master of Sport Management, Department of Sport Management, Faculty of Physical Education and Sport Sciences, University of Tehran, Tehran, Iran

2 Ph.D of Sport Management, Faculty of Physical Education and Sport Sciences, University of Allameh Tabataba’I, Tehran, Iran

3 Master of Sport Management, Faculty of Physical Education and Sport Sciences, University of Allameh Tabataba’I, Tehran, Iran

چکیده [English]

The purpose of the current research was to identify the obstacles of women cycling from the perspective of Islamic jurisprudence and experts in the field of sport. The research method was qualitative, which was done with the exploratory-grounding strategy. theoretical saturation was achieved with 24 experts in a targeted manner using in-depth and semi-structured interviews. The data was collected using an exploratory approach and its analysis using the qualitative software MAXQDA. The results of the research in the section on obstacles to cycling from the perspective of Islamic jurisprudence include two categories: 1. Secondary rulings, which include two sub-categories (customary conditions of society and culture of society) and 2. Jurisprudence, which includes a sub-category (individual benefits). According to sports science experts, the results of the research were six concepts, which included (physical factors, security, organizational, software factors, rules and regulations, cultural-social). The results of this research indicate that women's cycling is not a problem in itself from the point of view of Islam and jurisprudence, and according to the works it follows, scholars have raised these questions for women's cycling with secondary titles. Therefore, it is suggested to design special parks for women's cycling or covered bicycles to cover women's body size. In addition, relevant organizations, including the Islamic Council, the municipality, and the Ministry of Sports and Youth, should consider the necessary budgeting for the construction of parks and spaces for women. Also, by forming a team of engineers and jurisprudence experts, design and produce bicycles with covers.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Individual jurisprudence
  • Matanabah harm
  • Physical factors
  • Women'؛ s cycling