نویسندگان

1 استادیار دانشکدة مطالعات جهان دانشگاه تهران

2 کارشناس¬ارشد دانشگاه تهران

چکیده

یوگا، یکی از مهم‌ترین روش‌های کاهش استرس و مشکلات روحی در بسیاری از کشورها در سطح جهان محسوب می‌شود. در ایران، یوگا اخیراً با استقبال روزافزون زنان مواجه شده. این پژوهش درصدد است تا یکی از نتایج اصلی این استقبال را بررسی کند.از آنجا که خانواده مهم‌ترین فضای خصوصی، در زندگی زنان است، این مقاله نقش مؤثر یوگا را در روابط خانوادگی تبیین
می‌کند. این پژوهش نشان می‌دهد زنانی که به‌طور منظم در دوره‌های یوگا شرکت می‌جویند، از سویی خود را با نقش‌های عاطفی در روابط خانوادگی نزدیک‌تر می‌کنند و از سوی دیگر در تلاش برای تغییر نگرش خود در این زمینه هستند. برای تحقق این دو منظور، آنها از یوگا بهره می‌برند تا‌ آرامش کسب کنند و در رویارویی با مسائل زندگی توانمندتر شوند و انسان معنوی‌تری باشند. در این راستا، مفهوم وحدت در آموزه‌های یوگا دیده‌های مغایر با نظریات فمینیستی به معنای رادیکال آن را رواج می‌دهد و افراد را به یکپارچگی و وحدت با یکدیگر تشویق می‌کند. در این فرایند، زنان صلح و آرامش بیشتری را در زندگی خانوادگی خود تجربه می‌کنند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Role of Yoga on Improving Family Relations (Case Study: City of Yazd, Iran)

نویسندگان [English]

  • heshmatosadat moinifar 1
  • nasim janfada 2

چکیده [English]

Yoga has been considered as one of influential factors in reducing stress and psychological disease in many countries all over the world. In Iran, Yoga has received much attention from Iranian women recently and this trend is accelerating. This study aimed to explore the main reasons of their interest. Since family life is considered as the most important private sphere of women’s lives, this study tried to find out the influential role of Yoga in family relations. This study showed that women who regularly participated in Yoga classes make themselves closer to their emotional role in their families, and try to change and improve their attitudes towards this role. To achieve these goals, they participate in Yoga classes to obtain tranquility, to empower themselves to encounter problems in life and to become more spiritual individuals. In this regard, the concept of unity in Yoga promotes non – feminist perspectives and encourages people to gain unity, peace and tranquility in their lives. Therefore, women experience more peace and tranquility in their family life.

کلیدواژه‌ها [English]

  • family relations
  • Life Satisfaction
  • Women
  • Yoga