کلیدواژه‌ها = وفاداری مشتریان
تعداد مقالات: 2
1. تأثیر بازاریابی حسی بر رضایت، اعتماد و وفاداری مشتریان به برندهای ورزشی

دوره 9، شماره 3، پاییز 1396، صفحه 549-564

جواد میرزایی؛ سیدعماد حسینی


2. مقایسة وفاداری مشتریان باشگاه های ورزشی خصوصی و دولتی شهر تهران

دوره 5، شماره 2، تابستان 1392، صفحه 95-108

مجید جلالی فراهانی؛ احمد محمودی؛ ابراهیم علی دوست قهفرخی؛ آرام مرادی