کلیدواژه‌ها = باشگاه های خصوصی بدنسازی و باشگاه های دولتی بدنسازی
تعداد مقالات: 1
1. مقایسة رضایتمندی مشتریان باشگاه های بدنسازی خصوصی و دولتی مردان شهر تهران

دوره 1، شماره 1، تابستان 1388، صفحه 37-49

هاشم کوزه چیان؛ حمیدرضا گوهر رستمی؛ محمد احسانی