کلیدواژه‌ها = شایستگی
تعداد مقالات: 3
1. رابطه بین توانمندسازی و چابکی نیروی انسانی در هیئت های ورزشی شهر اصفهان

دوره 12، شماره 4، زمستان 1399، صفحه 1077-1091

آرزو دهقانی؛ احمد علی آصفی؛ مسعود نادریان جهرمی


2. تبیین شایستگی های مدیران رویدادهای ورزشی

دوره 7، شماره 2، بهار 1394، صفحه 159-174

نوید اسدی؛ سیدنصراله سجادی؛ محمود گودرزی؛ آرام مرادی