نویسنده = ������������������ ������������
تأثیر استراتژی های بهبود خدمات با نقش میانجی بخشش از طرف مشتری بر تمایلات رفتاری مشتریان باشگاه های شهر تهران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 فروردین 1401

حسین‌علی سلطانی؛ کامبیز حیدرزاده؛ روح اله زابلی؛ سیاوش احمدی چهره برق