نویسنده = ���������� ������������ ��������
طراحی مدل فعالیتهای بدنی زنان جوان ایرانی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 شهریور 1400

آمنه اسدالهی؛ حمید سجادی هزاوه؛ زینت نیک آیین؛ علی زارعی