نویسنده = �������������������� ��������������
مطالعه تطبیقی وضعیت مدیریت منابع مالی ورزش‌های پارالیمپیکی ایران و کشورهای منتخب: با رویکرد جبر بولی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 آبان 1400

محمدحسن کشاورزترک؛ حمید قاسمی؛ لقمان کشاورز