نویسنده = ���������� ���������������� ��������
بررسی تأثیر عوامل تبلیغات اینترنتی در رفتار مصرف کنندگان ورزشی

دوره 11، شماره 1، فروردین 1398، صفحه 107-118

علیرضا ذاکریان؛ مجید جلالی فراهانی؛ همیلا تکلی