نویسنده = ���������� �������������� ��������
مدل حکمرانی در فدراسیون های ورزشی: رویکرد حکمرانی خوب

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 خرداد 1401

قاسم مهرابی؛ نصرالله سجادی؛ مجید جلالی فرهانی


ارائه مدل صفات اخلاقی در آیین جوانمردی ایران

دوره 12، شماره 3، آذر 1399، صفحه 643-664

محمد ابراهیم رزاقی؛ محمود گودرزی؛ مجید جلالی فرهانی