نویسنده = ���������� �������������� ��������
تاثیر مسئولیت اجتماعی باشگاه پرسپولیس بر رفتارهای حمایتی با نقش میانجی نگرش هواداران: نقش تعدیل گر عدالت اجتماعی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 دی 1400

شاهو زمانی دادانه؛ محمدرضا اسمعیلی؛ علی زارعی