نویسنده = �������������� ��������������
نقش ارزش های تجربی در برندسازی مقصد گردشگری ورزشی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 خرداد 1401

محمدعلی زبردست؛ محمد سلطان حسینی


نقش شخصیت در سکوت کارکنان و ایجاد بی‌تفاوتی سازمانی

دوره 9، شماره 2، شهریور 1396، صفحه 287-299

محمدعلی زبردست؛ مسعود نادریان جهرمی؛ سجاد حاجی زاده