نویسنده = ������������ ��������
مدل‌سازی تأثیر بازاریابی الکترونیکی بر عملکرد شرکت ها با نقش میانجی قابلیت های بازاریابی در بخش تولیدی صنعت ورزش ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 آذر 1400

مصطفی فلاحی؛ مهدی کهندل؛ سید نعمت خلیفه؛ مهوش نوربخش