نویسنده = �������������� ����������
نقش سومین جشنوارۀ جهانی سنگ‌نوردی بیستون در توسعۀ گردشگری استان کرمانشاه

دوره 9، شماره 2، شهریور 1396، صفحه 301-313

نسترن پروینی؛ کیوان شعبانی مقدم؛ علی اشرف خزایی