نویسنده = ������������ ��������������
تلفیق روش‌های تصمیم‌گیری در محیط GIS به‌منظور مکان‌گزینی اماکن ورزشی

دوره 8، شماره 3، شهریور 1395، صفحه 329-342

مهدی سلیمی؛ محمد سلطان حسینی؛ ابراهیم خلیلی