نویسنده = �������������� ��������
مدل حکمرانی در فدراسیون های ورزشی: رویکرد حکمرانی خوب

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 خرداد 1401

قاسم مهرابی؛ نصرالله سجادی؛ مجید جلالی فرهانی


تحلیل اثر رویدادهای ورزشی بر روی نظام ارزشی تماشاچیان

دوره 13، شماره 1، فروردین 1400، صفحه 67-83

قاسم مهرابی؛ محمد ابراهیم رزاقی


ارزیابی و اولویت‌بندی مهارت‌های مدیران ورزش و جوانان استان مازندران

دوره 8، شماره 3، شهریور 1395، صفحه 375-388

سیده سحر سیدی نجات؛ قاسم مهرابی؛ محمد ابراهیم رزاقی