نویسنده = �������������� ��������
سند راهبردی آمایش سرزمینی بخش ورزش استان اصفهان

دوره 8، شماره 5، دی 1395، صفحه 665-680

رسول نظری؛ لیلا یغمایی؛ زهرا سهرابی