نویسنده = ������ ������������ ��������������
کاربرد داده‌کاوی در شناسایی عوامل اثرگذار بر موفقیت ورزشکاران ژیمناست در آزمون‌های ورزشی

دوره 7، شماره 6، بهمن 1394، صفحه 875-890

سیدادیب شیخ احمدی؛ سیدامیر شیخ احمدی؛ سردار محمدی