نویسنده = ������������ ������������ ��������
تأثیر بردگرایی بر تعهد ورزشی بازیکنان لیگ برتر فوتبال بانوان کشور

دوره 8، شماره 2، خرداد 1395، صفحه 223-234

میثم ابیاری براتی؛ سید احمد نژاد سجادی؛ اسماعیل شریفیان