نویسنده = �������������� ������ ��������
مطالعه تجربی تاثیر استفاده از ورزشکاران مشهور بر ارتقاء ارزش ویژه برند کالاهای ورزشی

دوره 12، شماره 1، فروردین 1399، صفحه 161-180

روح الله فتحیان؛ علیرضا الهی؛ حسین اکبری یزدی


ارتباط تبلیغات توسط شخصیت‌های معروف بر میزان تمایل به خرید کفش‌های ورزشی

دوره 7، شماره 2، خرداد 1394، صفحه 267-275

روح الله فتحیان؛ فریبا عسکریان