نویسنده = ������ ���������� ������ ����������
تدوین راهبردهای کلان سیاست‌گذاری بدمینتون نخبه در ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 فروردین 1401

سید بهادر زکی زاده؛ مهدی کهندل