نویسنده = ������������������ �������� ��������
نقش مدیریت ارتباط با مشتری در مزیت رقابتی استخرهای شنای شهر بیرجند

دوره 9، شماره 2، شهریور 1396، صفحه 272-259

داود مودی؛ محسن وحدانی؛ سیده عذرا میرکاظمی