نویسنده = ���������������� ��������������
تاثیر مدیریت دانش بر توسعه گردشگری ورزشی استان کرمان

دوره 12، شماره 1، فروردین 1399، صفحه 241-257

امین خدابخش زاده؛ کوروش قهرمان تبریزی؛ اسماعیل شریفیان


ارزیابی سلسله مراتب ارزش ها و منابع تأثیرگذار بر باورهای داوطلبان ورود به رشته ی تربیت بدنی

دوره 7، شماره 5، آذر 1394، صفحه 637-655

اسماعیل شریفیان؛ محمد مصلی نژاد


اولویت‌بندی مؤلفه‌های تعاملی مؤثر بر بازدید مجدد هواداران از وب‌سایت باشگاه‌های منتخب لیگ برتر فوتبال ایران

دوره 7، شماره 3، مرداد 1394، صفحه 471-485

لیلا حیدری؛ اسماعیل شریفیان