نویسنده = ������������ ����������
اثر مخارج ورزشی بر تولید ناخالص داخلی ایران

دوره 4، شماره 15، اسفند 1391، صفحه 143-156

مطهره زمانی؛ عماد حسینی؛ هادی رجایی