دوره و شماره: دوره 11، شماره 3، پاییز 1398 
1. مقایسه شاخص‌ها و طراحی الگوی انتخاب سرمربیان حرفه‌ای فوتبال

صفحه 1-10

احمد کاظمی پور؛ طاهره ازمشا؛ عبدالرحمن مهدی پور


7. چارچوب نظری خط مشی ورزش ملی، با رویکرد ورزش آموزشی

صفحه 81-90

مهتاب ناصح؛ محمد خبیری؛ مجید جلالی فراهانی؛ سید نصرالله سجادی