دوره و شماره: مقالات آماده انتشار
1. ارتباط بین توانمند سازی و یادگیری سازمانی کارکنان دانشکده های تربیت بدنی دانشگاه تهران و دانشگاه تربیت معلم

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 مرداد 1395

مهناز مرادی کمره؛ محمود گودرزی؛ ابوالفضل فراهانی


2. مرور نظام مند مطالعات حوزه ورزش زنان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 آذر 1396

نازنین راسخ


3. بررسی موانع پیاده‌سازی مدیریت ارتباط با مشتری الکترونیکی (E-CRM)در ادارات ورزش و جوانان استان خراسان جنوبی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 31 خرداد 1397

جعفر خوشبختی؛ داود مودی؛ جعفر خوشبختی


4. تأثیر عملکرد کشورهای جهان در رویدادهای بزرگ ورزشی بر عملکرد آنها در بازی‌های المپیک

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 01 شهریور 1395

شهاب بهرامی؛ بهمن عسگری